Ferrexpo | Шахта

Персонал

Головна / Персонал / Розвиток персоналу

Навчання співробітників БГЗК є ключовою складовою розвитку персоналу та спрямоване на підвищення якості професійного складу робітників, формування в них високого професіоналізму, майстерності, сучасного економічного мислення. Навчання здійснюється за кількома напрямками:

  • Навчання з розвитку уніфікованих навичок та особистих якостей (soft skills);
  • Професійне навчання: первинна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, допуски, атестації, освоєння суміжних професій (hard skills);
  • Вступне навчання при прийманні на роботу всіх рівнів та категорій;
  • Навчання з промислової безпеки та охорони праці.

Професійне навчання робітників проходить в основному на базі навчального центру Полтавського ГЗК, ще одного підприємства групи FERREXPO. Викладацький склад центру – це досвідчені працівники Полтавського та Єристівського комбінатів, а також зовнішні викладачи.

В зв’язку з тим, що промислова безпека – це один із основоположних принципів діяльності комбінату, величезна увага приділяється навчанню співробітників питанням з охорони праці.

Для розвитку навичків та особистих якостей , а також для удосконалення професійних знань працівники комбінату відвідують відкриті семінари, тренінги, конференції, виставки.

Вступне навчання новоприйнятого працівника – це знайомство з культурою комбінату, його політиками, організаційними питаннями. Воно проходить у форматі лекцій, демонстрації фільму, а також самостійного вивчення матеріалів. Ми застосовуємо індивідуальний підхід у розвитку наших співробітників.