Ferrexpo | Шахта

Охорона праці

Головна / Охорона праці

Техніка безпеки, охорона праці та здоров’я є найвищим пріоритетом у діяльності ТОВ «Білановський ГЗК», а результати роботи з техніки безпеки та охорони праці є одним із KPIs — ключових показників ефективності виконавчого керівництва. Наразі на ТОВ «Білановський ГЗК» впроваджується Система управління охороною праці, що відповідає вимогам ISO 45001 Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці (міжнародно визнаного стандарту).

Політика в галузі охорони здоров’я та безпеки праці

Найважливіші пріоритети:

– безпека праці та здоров’я працівників первинні стосовно результатів виробничої діяльності;

– створення на робочих місцях безпечних та здорових умов праці для запобігання виробничим травам та професійним захворюванням;

– лідерство керівництва та відповідальність працівників у галузі охорони здоров’я та безпеки праці;

– проведення системної роботи з оцінки виробничих ризиків, розроблення та реалізації заходів щодо їх зниження та контролю за ризиками в галузі охорони здоров’я та безпеки праці.

Зобов’язання керівництва:

– дотримуватись вимог законодавства, нормативно-правових актів у галузі охорони праці та сприяти дотриманню законодавчих норм підрядними організаціями;

– забезпечувати безпечні та здорові умови праці, виконуючи заходи щодо покращення умов праці та запобігання виробничому травматизму;

– використовувати світовий досвід для підвищення безпеки праці працівників комбінату та підрядних організацій;

– організовувати проведення навчання та підвищення компетенції працівників з безпеки праці для виявлення та досконалої оцінки рівня ризиків та їх зниження.

Кожен прийнятий на роботу співробітник, і співробітник підрядної організації, що надійшов на комбінат для виконання робіт, проходить вступний інструктаж з охорони праці, надання домену допомоги постраждалим, а також за правилами поведінки в аварійних ситуаціях, пожежах і стихійних лихах. Вступний інструктаж проводиться з використанням сайту служби охорони праці ТОВ «Білановський ГЗК». Для проведення вступного інструктажу застосовуються презентації Microsoft Power Point, розроблені фахівцями служби охорони праці, а також відеоматеріал розроблений державними навчальними центрами.